ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΣΑΛΙΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη παρουσίαση του μυθιστορήματος στην Αθήνα σε κεντρικό καφέ.

Το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία

Φανταστική λογοτεχνία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΣΑΛΙΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη παρουσίαση του μυθιστορήματος στην Αθήνα σε κεντρικό καφέ.

Το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία

Φανταστική λογοτεχνία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΣΑΛΙΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη παρουσίαση του μυθιστορήματος στην Αθήνα σε κεντρικό καφέ.

Το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία

Φανταστική λογοτεχνία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Όταν η μοίρα θέλει... της Φωτεινής Ταχατάκη

έγινε η πρώτη παρουσίαση του μυθιστορήματος στη Χαλκίδα σε κεντρικό καφέ.

Το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία

Κοινωνικό μυθιστόρημα